Informatieavond 21 november – Van kantoren naar gemengde woonbuurt

22 november 2016

Initiatief
Huys te Voorn Vastgoed B.V. heeft in 2015 het perceel Park Voorn 4-6 aangekocht. De gebouwen zijn nu in gebruik als kantoor. Het voornemen van de eigenaar is de panden te slopen en er circa 40 grondgebonden (eengezins)woningen te bouwen.

Utrecht groeit
Utrecht groeit binnen enkele decennia naar 400.000 inwoners. Het gemeentebestuur wil voor deze groei de ruimte in de stad optimaal benutten en daarmee de waardevolle landschappen rondom de stad sparen.

Herontwikkeling van de locatie Park Voorn 4-6 past bij de ambities van de stad en de opgave voor binnenstedelijke groei. Uitgangspunt is het realiseren van kwaliteitsvolle nieuwe woningen en zorgen voor het beter beleefbaar maken van de historische buitenplaats Voorn. Om het initiatief mogelijk te maken is begin 2016 het startdocument vastgesteld door het college van B&W.

Uitgangspunten voor ontwerp
Op langere termijn vindt de gemeente ook (geleidelijke) herontwikkeling van de aangrenzende kantoorpercelen kansrijk. De gekozen uitgangspunten zijn ook toe te passen op andere kantoorpercelen in het gebied. Ook is het in deze opzet mogelijk dat een deel van de huidige kantoorgebouwen blijft bestaan.

Park Voorn 4-6 wordt een autoluwe woonbuurt in een groene omgeving. Er komt veel ruimte voor (nieuw) groen en verblijf voor nieuwe bewoners en omgeving. Auto’s worden ondergronds en aan de achterzijde van woningen geparkeerd.
Zicht op de de grote bomen van de buitenplaats Voorn en een nieuw openbaar wandelpad naar de Leidse Rijn hechten de nieuwe woonbuurt stevig aan de bestaande omgeving. Er ontstaat een parkachtige sfeer die aansluit bij het karakter van de buiten- plaats Voorn.

Een deel van de bestaande bomen, nieuw aan te planten bomen en de ligging naast buitenplaats Voorn en de Leidse Rijn bepalen de woonkwaliteit van deze plek. Het royale groen overheerst ten opzichte van de bebouwing.
Het nieuwe woonbuurtje heeft met zijn royale groen en nieuwe routes straks betekenis voor de nieuwe bewoners én mensen uit de omgeving.
 

Bekijk hier het presentatiemateriaal dat gebruikt is tijdens de informatieavond van 21 november 2016 »

Opmerkingen of vragen over dit bericht?

Uw e-mail wordt niet gepubliceerd en wordt niet getoond op de website.